• Klantgericht familiebedrijf
 • Alle isolatie in huis
 • Wij ondersteunen bij uw subsidie aanvraag

Subsidie isolatie

Wilt u graag meer weten over subsidie op isolatie? Bent u bezig met woningverduurzaming en kostenbesparing, en zoekt u de manier waarop u dit het voordeligst kan doen? Ook in 2023 subsidieert de overheid de meeste isolatiemaatregelen.

De investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) subsidieert onder andere het dak isoleren, spouwmuur isolatie, vloer-, zoldervloer- en bodemisolatie.

Naast isolatiemaatregelen vallen er nog meer energiebesparende maatregelen onder de ISDE. Alles over de ISDE (en SEEH) subsidie leest u op deze pagina.

 1. Wat zijn ISDE en SEEH?
 2. Voorwaarden ISDE subsidie
 3. Benodigdheden subsidie isolatiemaatregelen
 4. Hoe vraag ik subsidie aan?
 5. Wanneer ontvang ik het subsidiebedrag?
 6. Subsidie isolatie 2022

Wat zijn ISDE en SEEH

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) zijn beide subsidiepotten ter verduurzaming van vastgoed, zoals woningen. De SEEH was in 2020 voor zowel woningeigenaren als verenigingen van eigenaren (VvE’s) van woonpanden bestemd, maar in 2021 is voor woningeigenaren de SEEH vervangen door de ISDE.

Dat betekent dus dat woningeigenaren voor energiebesparende maatregelen in aanmerking kunnen komen voor de ISDE, maar VvE’s die energie willen besparen nog de SEEH subsidie aanvragen. Ook bestaat er verschil tussen de ISDE subsidie voor bedrijven en woningeigenaren. Voor bedrijven vallen zonnepanelen onder de ISDE.

Voor woningeigenaren geldt daar een BTW-regeling voor (woningeigenaren kunnen over zonnepanelen de BTW terugvragen), waardoor zonnepanelen niet als een van de subsidiabele maatregelen geldt.

De ISDE en SEEH subsidie vallen beide onder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat betekent echter niet dat alleen zakelijke gebruikers in aanmerking komen van subsidie op hun energiebesparende maatregelen. Ook u als woningeigenaar kunt in aanmerking komen voor subsidie.

Voorwaarden ISDE subsidie 2023

Om in aanmerking te komen voor de ISDE subsidie voor 2023 moet u aan enkele voorwaarden voldoen. De belangrijkste daarvan is dat een subsidieaanvraag uit ten minste twee energiebesparende maatregelen moet bestaan. Ook belangrijk is dat de maatregelen door een bedrijf zijn uitgevoerd. Daarnaast mag de subsidie (ISDE) tot twaalf maanden na uitvoering van de eerste maatregel worden aangevraagd.

Ook zijn er enkele product eisen, en minimale en maximale oppervlakte-eisen voor de isolatiemaatregelen. Voor een compleet overzicht van de voorwaarden voor de individuele maatregelen, kunt u terecht op de website van het RVO. (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/stappenplan). Uiteraard draagt een vakkundig isolatieadviseur er altijd zorg voor dat u een correcte subsidieberekening krijgt, én aan de ISDE voorwaarden voldoet, tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.

Benodigdheden subsidie isolatiemaatregelen

Als u de aanvraag doet voor uw ISDE subsidie, heeft u bewijs nodig van het feit dat u de maatregelen heeft uit laten voeren. Zo heeft u de factuur nodig, waar het oppervlakte op vermeld staat dat geïsoleerd is. Ook dient u foto’s te hebben van de uitvoering van de maatregelen, waarbij uw huisnummer duidelijk op de foto’s te zien valt. Ook heeft u een bewijs van betaling nodig.

Lammertink Isolatie zorgt ervoor dat u na het afronden van de isolatiemaatregelen alle benodigde informatie ontvangt zodat u gemakkelijk zelf de te ontvangen subsidie kunt aanvragen.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Het aanvragen van subsidie kan voor sommige mensen ingewikkeld overkomen. Lammertink Isolatie ondersteunt u daarom bij de aanvraag van uw subsidie. Wij zorgen ervoor dat u alle benodigde documenten en informatie ontvangt en we leveren u een stappenplan aan waarin we beschrijven hoe de subsidieaanvraag in zijn werk gaat.

Het aanvragen van de subsidie gaat via de website van het RVO. Door in te loggen met uw DigiD worden uw persoonsgegevens automatisch opgehaald. Daarna doorloopt u de stappen in het scherm, en levert u zo alle benodigde info en documenten aan in het portal. Na het indienen van de volledige aanvraag, inclusief factuur, bewijs van betaling, uitvoeringsfoto’s, en klant- en productinformatie, neemt de RVO de aanvraag in behandeling.

Wanneer ontvang ik het subsidiebedrag?

Wanneer u uw ISDE subsidie uitgekeerd krijgt, hangt af van de verwerkingssnelheid van de RVO. De RVO probeert de aanvraag binnen 8 weken af te handelen (en het bedrag uit te keren op het door u opgegeven IBAN).

Subsidie isolatie 2023

Het beschikbare bedrag voor investeringen in warmtepompen, zonneboilers, isolatie en warmtenetten voor 2023  is nog niet bekend. Zodra wij hier meer over weten wordt dit met u gecommuniceerd.

  Vrijblijvend adviesgesprek
  Advies gesprek