4.9 / 5
 • 90+ jaar Twentse betrouwbaarheid
 • Vakkundige monteurs

DUMAVA subsidie

Lammertink Isolatie

Om de klimaatdoelen te bereiken, is het van essentieel belang om het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. De primaire doelstelling van de DUMAVA subsidieregeling is om eigenaren van non-profitorganisaties met maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten, te motiveren om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Op deze manier kan het energieverbruik en de CO2-uitstoot verminderd worden.

Wat is DUMAVA?

DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) is een subsidieprogramma dat in het leven is geroepen om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te ondersteunen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Onder dit soort panden vallen scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten.

Met DUMAVA kun je de financiering verkrijgen voor diverse aanpassingen aan jouw vastgoed, met als doel het energie-efficiënter te maken. Hierbij kun je denken aan het isoleren van de spouwmuur, het dak of de vloer. Maar ook het installeren van een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler, HR++ glas of zelfs triple glas komt in aanmerking voor subsidie.

Voor wie is de DUMAVA subsidie bedoelt?

Je behoort tot de doelgroep van DUMAVA als jouw vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de volgende sectoren:

 • Decentrale overheid –  zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap.
 • Onderwijs – zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling.
 • Zorginstellingen – zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. Hiervoor moet je een SBI-code hebben die vermeld staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’.
 • Cultureel pand – zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een Culturele ANBI-status is vereist.
 • Rijksmonument dat geen woonhuis is – bijvoorbeeld een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister.
 • Religieuze instellingen – zoals een moskee of een kerk. Hiervoor moet je een SBI-code hebben die vermeld staat op de SBI-codes DUMAVA lijst.
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie – zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum.

Als jouw maatschappelijke vastgoed tot de sportsector behoort en in aanmerking komt voor de subsidieregeling BOSA, kom je niet in aanmerking voor DUMAVA.

Adviesgesprek_bij_Lammertink

Lammertink ontzorgt je bij de subsidie aanvraag

Bij Lammertink Isolatie zorgen we ervoor dat je alle benodigde informatie krijgt na voltooiing van de werkzaamheden, inclusief een stappenplan voor het aanvragen van subsidie. Onze adviseurs nemen je wensen door, bekijken de mogelijkheden in je huis, en geven je een kostenindicatie, inclusief een schatting van de te ontvangen subsidie. We komen graag langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Kom ik in aanmerking voor de DUMAVA subsidie in 2023?

Voldoe je aan de voorwaarden om subsidie te krijgen? Lees de voorwaarden van het DUMAVA-subsidieprogramma zorgvuldig door. Je kunt deze vinden op de pagina DUMAVA: Voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt:

 • Voer 1, 2 of 3 maatregelen uit die vermeld staan op de maatregelenlijst, of voer een integraal verduurzamingsproject uit met 4 of meer maatregelen.
 • Voer verduurzamingsmaatregelen uit op basis van een energieadvies.
 • Is jouw vastgoed opgeleverd vanaf 1 januari 2012? Dan kom je alleen in aanmerking voor subsidie als je ervoor zorgt dat jouw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting. Voor vastgoed dat vóór 2012 is opgeleverd, geldt deze voorwaarde niet.
 • Begin met de verduurzamingsactiviteiten nadat je de subsidie hebt aangevraagd. Dit betekent dat je pas een contract kunt afsluiten met een aannemer die de activiteiten uitvoert nadat jouw aanvraag bij ons is ingediend. Houd er rekening mee dat jouw aanvraag mogelijk (gedeeltelijk) kan worden afgewezen. Je loopt het risico om geen of minder subsidie te ontvangen.
 • Voer de verduurzamingsmaatregelen uit binnen 2 jaar na ontvangst van de subsidie. Een integraal project moet binnen 3 jaar na subsidieverstrekking worden gerealiseerd. Je kunt maximaal 12 maanden uitstel aanvragen.
 • Voor het maatschappelijk vastgoed waarvoor je DUMAVA-subsidie aanvraagt, mag er geen eerdere DUMAVA-subsidie zijn toegekend.
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor je DUMAVA-subsidie aanvraagt, mag je geen andere subsidie hebben ontvangen.
4.9 / 5

Gratis isolatiecheck bij jou thuis

Benieuwd hoe ook jij optimaal kan profiteren van isolatie? Eén van onze adviseurs komt graag bij je langs voor gratis advies en een vrijblijvende offerte. Samen kijken we naar een optimaal isolatieplan en een zo hoog mogelijk rendement van de isolatiemaatregelen.

Binnen 24 uur een afspraak gepland, al 18.612 andere families gingen je voor!

Hoeveel subsidie kan ik ontvangen middels DUMAVA?

Wat betreft de hoogte van de subsidie, is afhankelijk van het aantal verduurzamingsmaatregelen die je uit wilt laten voeren. Indien je 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen treft is de subsidie als volgt opgebouwd:

Onderdeel Subsidie % Opmerkingen
Projectkosten 30% De minimale subsidiebedragen zijn € 5.000 en maximaal € 2,5 miljoen
Energieadvies 50% Een energieadvies, portefeuilleroutekaart of DuMo-advies zijn verplicht
Energielabel 50%

Integraal verduurzamingsproject (4 of meer maatregelen)

Wanneer je van plan bent om de algehele duurzaamheid van jouw vastgoedobject te verbeteren, dan kun je denken aan een integraal verduurzamingsproject. Dit type project heeft als doel om verschillende aspecten van duurzaamheid aan te pakken en daarmee een grotere impact te hebben op energie-efficiëntie, milieuprestaties en kostenbesparingen. De subsidiemaatregelen voor een integraal verduurzamingsproject zijn als volgt opgebouwd:

Onderdeel Subsidie % Opmerkingen
Projectkosten 30-35%* De minimale subsidiebedragen zijn € 25.000 en maximaal € 2,5 miljoen.
Energieadvies 50% Integraal Maatwerkadvies, -Breeam-NL, of DuMo-advies zijn verplicht.
Energielabel 50%

*Kleine kleine onderneming hebben minder dan 250 fte in dienst en een netto omzet lager dan € 50 miljoen met een balans-totaal van minder dan € 43 miljoen.

Wanneer ontvang je subsidie?

Als je een subsidieaanvraag doet voor minder dan € 25.000, ontvang je direct bij de vaststelling van de subsidie het volledige subsidiebedrag van 100%.

Als je een subsidieaanvraag doet voor € 25.000 of meer, ontvang je bij toekenning van de subsidie eerst een voorschot van 70%. Nadat je de duurzaamheidsmaatregelen hebt uitgevoerd, moet je een definitieve vaststellingsaanvraag indienen. Vervolgens ontvang je tot maximaal 30% van de subsidiabele kosten, afhankelijk van de beoordeling van de vaststelling.

Projectkosten

Onder projectkosten vallen de kosten voor ontwerp, bouwmaterialen, bouwapparatuur, gebouwgebonden installaties, projectmanagement en arbeidskosten. Ook kosten voor indexering, sloop en verwijdering van lood en asbest kunnen als projectkosten worden beschouwd. Daarnaast moeten deze kosten technisch noodzakelijk zijn en uitsluitend gerelateerd zijn aan de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregel. Dit betekent dat alleen de kosten die zijn gemaakt met als doel te verduurzamen en die essentieel zijn voor de implementatie van de maatregel in aanmerking komen.