4.9 / 5
  • 90+ jaar Twentse betrouwbaarheid
  • Vakkundige monteurs

Maatschappelijk vastgoed

Lammertink Isolatie

Zorgcentra, scholen, sporthallen en een cultureel centrum, dagelijks maken we veelvuldig gebruik van deze faciliteiten. Ook deze gebouwen hebben een uitdaging als het op verduurzaming aankomt. Voor gemeenten is er een doelstelling gezet, voor 2050 moet de CO2 uitstoot met minstens 95% gereduceerd zijn. Lammertink Isolatie heeft al veel van dit soort verduurzamingstrajecten begeleid en helpt bestuurders en vastgoedbeheerders bij deze opgave. 

Verduurzamen van maatschappelijk vastgoed

Bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed komt veel kijken. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een uitgebreid verduurzamingsplan, het maken van keuzes en het uitvragen van de juiste partijen. Een stap die altijd genomen dient te worden is het zo goed mogelijk isoleren van de schil. Dit is een zogenoemde no-regret maatregel. Of er in een later stadium nog andere stappen worden genomen zoals zonnepanelen of een warmtepomp is eigenlijk onbelangrijk. De eerste prioriteit moet zijn het beperken van de warmtebehoefte van een gebouw.

Een vlekkeloos project?
Hoe pakken wij dit aan?
 
1
Projectinformatie ontvangen
Wij ontvangen de projectinformatie van onze partner. Denk hierbij aan bouwtekeningen, de project locatie, de hoeveelheid woningen enzovoorts.
2
Uitvoeren inspecties
Als we de informatie hebben ontvangen en doorgenomen plannen we een inspectie in op locatie. Tijdens de inspectie gaan we de technische situatie in kaart brengen. Zo kijken we in de spouwmuren, onder de vloeren en controleren we de staat van het dakbeschot. Alles om een zo goed mogelijk beeld te vormen.
3
Inspectierapport en productkeuze
Na afronding van de inspecties leveren wij een inspectierapport aan met daarin onze bevindingen en adviezen. Naast het inspectierapport zullen wij ook aangeven wat de mogelijke product keuzes kunnen zijn voor deze situatie, dit stemmen we samen af met de opdrachtgever voordat we de offerte gaan opstellen.
4
Offerte
Als de product keuzes zijn gemaakt stellen wij een offerte op. In deze offerte specificeren wij al onze werkzaamheden en geven wij een vaste prijs af voor de uitvoering van het project.
5
Uitvoering
Onze partners krijgen per onderdeel vaste ploegen toegewezen, dit zorgt ervoor dat ze elkaar leren kennen en weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Op het project is altijd één aanspreekpunt van Lammertink Isolatie aanwezig. Deze is beschikbaar voor bewonersvragen, overleg met de vastgoedbeheerder of om bij te springen waar nodig.
6
Evaluatie
Na afronding van het project komen we bij elkaar om te evalueren hoe het project is verlopen en of er aandachtspunten zijn waar aan gewerkt moet worden. Zo kunnen de aankomende projecten nog beter verlopen en bouwen we aan een toekomstbestendige samenwerking!

Van A tot Z ontzorgen

Indien je beheerder bent van maatschappelijk vastgoed en je neemt de stap om te verduurzamen is het prettig als je niet over alle factoren na hoeft te denken. Dat je een partner hebt waar je de informatie over de schutting kunt gooien en die een plan uitwerkt dat uitvoerbaar is. Dat is precies waar onze kracht ligt. Wij ontzorgen onze partners van A tot Z. Zo zijn wij vanaf moment één betrokken bij projecten, voorzien wij in duidelijke communicatie richting gebruikers en pakken we onze eigen nazorg op, zonder dat jij daar achteraan hoeft.

Wij informeren over eventuele subsidies

Op lokaal, regionaal en zelfs nationaal niveau zijn er verschillende zakelijke isolatiesubsidies beschikbaar die jou als vastgoedbeheerder kunnen helpen bij het financieren van isolatieprojecten. Het hoofddoel van deze subsidies is om de energie-efficiëntie te bevorderen, de CO2-uitstoot te verminderen en de algemene duurzaamheid van het maatschappelijk vastgoed te verbeteren. Wanneer je kiest voor hoogwaardige isolatiematerialen en -technieken, kun je niet alleen aanzienlijk besparen op jouw energiekosten, maar ook jouw betrokkenheid bij milieudoelstellingen en duurzaam ondernemen benadrukken. Hieronder vind je de verschillende subsidiemogelijkheden voor de zakelijke projecten.

Maak kennis met Lammertink Isolatie Ben je benieuwd naar onze werkwijze en heb je ondersteuning nodig bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken en te kijken hoe wij voor jullie van waarde kunnen zijn.
Perfect voor elkaar!

Zakelijke subsidiemogelijkheden

Lammertink Isolatie is er naast het verduurzamen van vastgoed ook om advies te geven over subsidie mogelijkheden. Ook voor deze doelgroep zijn er verschillende zakelijke subsidies beschikbaar gesteld in 2023. Hieronder vind je verschillende subsidieregelingen die mogelijk voor jouw van toepassing zijn:

DUMAVA subsidie

Om de klimaatdoelstellingen te halen, is het cruciaal om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. De voornaamste doelstelling van de DUMAVA subsidieregeling is eigenaren met maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten, te stimuleren om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Hierdoor kunnen we het energieverbruik verminderen en de CO2-uitstoot verminderen.

SVVE subsidie

Overweeg je als (gemengde) Vereniging van Eigenaars (VvE), woonvereniging of wooncoöperatie om jouw gebouw te verduurzamen? Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door energiebesparende maatregelen te nemen of een warmtepomp aan te schaffen. De Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor deze specifieke doeleinden.

SVOH subsidie

Ben je eigenaar van huurwoningen en overweeg je om één of meerdere van je bestaande huurpanden te verduurzamen? Controleer dan of je in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH). Via deze regeling kun je financiële ondersteuning ontvangen voor het implementeren van energiebesparende maatregelen om de duurzaamheid van je huurwoning(en) te verbeteren.