4.9 / 5
  • 90+ jaar Twentse betrouwbaarheid
  • Vakkundige monteurs

VvE’s

Lammertink Isolatie

Verduurzamen is ook bij Verenigingen van Eigenaren een onderwerp dat hoog op de agenda staat. Het bestuur van een VvE moet hierbij met veel verschillende zaken rekening houden en de medebewoners goed informeren over de mogelijkheden.

Verduurzamen in een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Bij een verduurzamingstraject van een VvE is het prettig als je een partij hebt die tijd en aandacht besteed aan het project en meedenkt met de wensen van de VvE. Lammertink Isolatie kan u ondersteunen met het in kaart brengen van de huidige situatie en uitgebreid advies geven over de meest rendabele opties om het complex te verduurzamen.

Lammertink Isolatie biedt veel verschillende isolatiemaatregelen aan en heeft jarenlange expertise in elk van deze disciplines. Voorafgaand aan de uitvoering voeren wij grondige inspecties uit en komen met duidelijke adviezen. Zo begrijp jij waarom wij bepaalde keuzes maken en kun je dit ook uitleggen aan de medebewoners.

Een vlekkeloos project?
Hoe pakken wij dit aan?
 
1
Projectinformatie ontvangen
Wij ontvangen de projectinformatie van onze partner. Denk hierbij aan bouwtekeningen, de project locatie, de hoeveelheid woningen enzovoorts.
2
Uitvoeren inspecties
Als we de informatie hebben ontvangen en doorgenomen plannen we een inspectie in op locatie. Tijdens de inspectie gaan we de technische situatie in kaart brengen. Zo kijken we in de spouwmuren, onder de vloeren en controleren we de staat van het dakbeschot. Alles om een zo goed mogelijk beeld te vormen.
3
Inspectierapport en productkeuze
Na afronding van de inspecties leveren wij een inspectierapport aan met daarin onze bevindingen en adviezen. Naast het inspectierapport zullen wij ook aangeven wat de mogelijke product keuzes kunnen zijn voor deze situatie, dit stemmen we samen af met de opdrachtgever voordat we de offerte gaan opstellen.
4
Offerte
Als de product keuzes zijn gemaakt stellen wij een offerte op. Dit doen we ook in overleg met onze opdrachtgever. Zo kan het zijn dat iedere woning een eigen offerte nodig heeft of dat een totaalofferte voldoende is.
5
Uitvoering
Onze partners krijgen per onderdeel vaste ploegen toegewezen, dit zorgt ervoor dat ze elkaar leren kennen en weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Op het project is altijd één aanspreekpunt van Lammertink Isolatie aanwezig. Deze is beschikbaar voor bewonersvragen, overleg met de uitvoerder of om bij te springen waar nodig.
6
Evaluatie
Na afronding van het project komen we bij elkaar om te evalueren hoe het project is verlopen en of er aandachtspunten zijn waar aan gewerkt moet worden. Zo kunnen de aankomende projecten nog beter verlopen en bouwen we aan een toekomstbestendige samenwerking!

Van A tot Z ontzorgen

Indien je als VvE wilt verduurzamen is het prettig als je niet over alle factoren na hoeft te denken, waarbij je een partner hebt waar je de informatie over de schutting kunt gooien en die een plan uitwerkt dat uitvoerbaar is. Dat is precies waar onze kracht ligt. Wij ontzorgen onze partners van A tot Z. Zo zijn wij vanaf moment één betrokken bij projecten, voorzien wij in duidelijke communicatie richting bewoners en pakken we onze eigen nazorg op, zonder dat jij daar achteraan hoeft.

Wij informeren over eventuele subsidies

Op lokaal, regionaal en zelfs nationaal niveau zijn er verschillende zakelijke isolatiesubsidies beschikbaar die jou als ondernemer kunnen helpen bij het financieren van isolatieprojecten. Het hoofddoel van deze subsidies is om de energie-efficiëntie te bevorderen, de CO2-uitstoot te verminderen en de algemene duurzaamheid van bedrijfspanden te verbeteren. Wanneer je kiest voor hoogwaardige isolatiematerialen en -technieken, kun je niet alleen aanzienlijk besparen op jouw energiekosten, maar ook jouw betrokkenheid bij milieudoelstellingen en duurzaam ondernemen benadrukken. Hieronder vind je de verschillende subsidiemogelijkheden voor de zakelijke projecten.

Maak kennis met Lammertink Isolatie Ben je benieuwd naar onze werkwijze en heb je ondersteuning nodig bij het verduurzamen van jouw VvE complex? Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken en te kijken hoe wij voor jullie van waarde kunnen zijn.
Perfect voor elkaar!

Zakelijke subsidiemogelijkheden

Lammertink Isolatie is er naast het verduurzamen van vastgoed ook om advies te geven over subsidie mogelijkheden. Ook voor deze doelgroep zijn er verschillende zakelijke subsidies beschikbaar gesteld in 2023. Hieronder vind je verschillende subsidieregelingen die mogelijk voor jouw van toepassing zijn:

DUMAVA subsidie

Om de klimaatdoelstellingen te halen, is het cruciaal om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. De voornaamste doelstelling van de DUMAVA subsidieregeling is eigenaren met maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten, te stimuleren om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Hierdoor kunnen we het energieverbruik verminderen en de CO2-uitstoot verminderen.

SVVE subsidie

Overweeg je als (gemengde) Vereniging van Eigenaars (VvE), woonvereniging of wooncoöperatie om jouw gebouw te verduurzamen? Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door energiebesparende maatregelen te nemen of een warmtepomp aan te schaffen. De Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor deze specifieke doeleinden.

SVOH subsidie

Ben je eigenaar van huurwoningen en overweeg je om één of meerdere van je bestaande huurpanden te verduurzamen? Controleer dan of je in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH). Via deze regeling kun je financiële ondersteuning ontvangen voor het implementeren van energiebesparende maatregelen om de duurzaamheid van je huurwoning(en) te verbeteren.