4.9 / 5
  • 90+ jaar Twentse betrouwbaarheid
  • Vakkundige monteurs

Woningcorporaties

Lammertink Isolatie

Verduurzamen is één van de grootste uitdagingen voor woningcorporaties van dit moment. Isolatie speelt een belangrijke rol bij het verduurzamen van bestaand vastgoed. Voor woningcorporaties is het van belang dat er sprongen worden gemaakt in het Energielabel en dat de huurders hierbij zo min mogelijk overlast ervaren. 

Renovatieprojecten voor woningcorporaties

Voor woningcorporaties is het prettig als je een partij hebt die tijd en aandacht besteed aan renovatieprojecten en meedenkt vanuit het perspectief van de corporatie en haar huurders. Lammertink Isolatie kan u ondersteunen met het in kaart brengen van de huidige situatie en uitgebreid advies geven over de meest rendabele opties om de complexen te verduurzamen.

Lammertink Isolatie is een ervaren isolatiebedrijf en biedt een speciale werkwijze voor woningcorporaties. Binnen deze werkwijze staat de bewoner centraal en geven we uitgebreid advies. Hierbij volgen we zoveel mogelijk het bestek van de opdrachtgever maar komen we ook met alternatieven. Sommige situaties vragen nou eenmaal om een specifieke aanpak.

Een vlekkeloos project?
Hoe pakken wij dit aan?
 
1
Projectinformatie ontvangen
Wij ontvangen de projectinformatie van onze partner. Denk hierbij aan bouwtekeningen, de project locatie, de hoeveelheid woningen enzovoorts.
2
Uitvoeren inspecties
Als we de informatie hebben ontvangen en doorgenomen plannen we een inspectie in op locatie. Tijdens de inspectie gaan we de technische situatie in kaart brengen. Zo kijken we in de spouwmuren, onder de vloeren en controleren we de staat van het dakbeschot. Alles om een zo goed mogelijk beeld te vormen.
3
Inspectierapport en productkeuze
Na afronding van de inspecties leveren wij een inspectierapport aan met daarin onze bevindingen en adviezen. Naast het inspectierapport zullen wij ook aangeven wat de mogelijke product keuzes kunnen zijn voor deze situatie, dit stemmen we samen af met de opdrachtgever voordat we de offerte gaan opstellen. Om hier een beter beeld van te krijg kun je hieronder een voorbeeld van een inspectierapport downloaden.
4
Offerte
Als de product keuzes zijn gemaakt stellen wij een offerte op. Dit doen we ook in overleg met onze opdrachtgever. Zo kan het zijn dat iedere woning een eigen offerte nodig heeft of dat een totaalofferte voldoende is. Wij passen ons aan aan dat wat er gevraagd wordt.
5
Uitvoering
Onze partners krijgen per onderdeel vaste ploegen toegewezen, dit zorgt ervoor dat ze elkaar leren kennen en weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Op het project is altijd één aanspreekpunt van Lammertink Isolatie aanwezig. Deze is beschikbaar voor bewonersvragen, overleg met de uitvoerder of om bij te springen waar nodig.
6
Evaluatie
Na afronding van het project komen we bij elkaar om te evalueren hoe het project is verlopen en of er aandachtspunten zijn waar aan gewerkt moet worden. Zo kunnen de aankomende projecten nog beter verlopen en bouwen we aan een toekomstbestendige samenwerking!

Van A tot Z ontzorgen

Als woningcorporatie wil je zoveel mogelijk bezig zijn met de huurders en hun tevredenheid. Daarom is het fijn als je partners hebt die je ondersteunen bij het verduurzamen van het bezit. Wij brengen vrijblijvend de huidige situatie van jullie complexen in kaart en geven adviezen over hoe deze te verduurzamen. Je ontvangt na het inspecteren een uitgebreid inspectierapport waarin wij alle bevindingen delen. Zo krijgen jullie een goed beeld van jullie complexen.

Wij informeren over eventuele subsidies

Op lokaal, regionaal en zelfs nationaal niveau zijn er verschillende zakelijke isolatiesubsidies beschikbaar die jou als ondernemer kunnen helpen bij het financieren van isolatieprojecten. Het hoofddoel van deze subsidies is om de energie-efficiëntie te bevorderen, de CO2-uitstoot te verminderen en de algemene duurzaamheid van bedrijfspanden te verbeteren. Wanneer je kiest voor hoogwaardige isolatiematerialen en -technieken, kun je niet alleen aanzienlijk besparen op jouw energiekosten, maar ook jouw betrokkenheid bij milieudoelstellingen en duurzaam ondernemen benadrukken. Hieronder vind je de verschillende subsidiemogelijkheden voor de zakelijke projecten.

Maak kennis met Lammertink Isolatie Ben je benieuwd naar onze werkwijze en heb je ondersteuning nodig bij het verduurzamen van jullie woningbezit? Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken en te kijken hoe wij voor jullie van waarde kunnen zijn.
Perfect voor elkaar!

Zakelijke subsidiemogelijkheden

Lammertink Isolatie is er naast het verduurzamen van vastgoed ook om advies te geven over subsidie mogelijkheden. Ook voor deze doelgroep zijn er verschillende zakelijke subsidies beschikbaar gesteld in 2023. Hieronder vind je verschillende subsidieregelingen die mogelijk voor jou van toepassing zijn:

DUMAVA subsidie

Om de klimaatdoelstellingen te halen, is het cruciaal om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. De voornaamste doelstelling van de DUMAVA subsidieregeling is eigenaren met maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten, te stimuleren om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Hierdoor kunnen we het energieverbruik verminderen en de CO2-uitstoot verminderen.

SVVE subsidie

Overweeg je als (gemengde) Vereniging van Eigenaars (VvE), woonvereniging of wooncoöperatie om jouw gebouw te verduurzamen? Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door energiebesparende maatregelen te nemen of een warmtepomp aan te schaffen. De Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor deze specifieke doeleinden.

SVOH subsidie

Ben je eigenaar van huurwoningen en overweeg je om één of meerdere van je bestaande huurpanden te verduurzamen? Controleer dan of je in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH). Via deze regeling kun je financiële ondersteuning ontvangen voor het implementeren van energiebesparende maatregelen om de duurzaamheid van je huurwoning(en) te verbeteren.